Elektrik-Elektronik Proje Grubu

Elektrik-Elektronik Proje Grubu olarak başta Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri olmak üzere bütün ODTÜ öğrencilerine Elektrik-Elektronik Mühendisliğini tanıtmak ve onların teknik ve teorik gelişimine katkıda bulunmak başlıca hedefimizdir.

Elektrik-Elektronik Proje Grubu'nun

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileriyle birlikte teknolojik projelerle ilgilenmek,
  • Verilen teknik ve teorik eğitimlerle proje grubu üyelerimizin gelişimine katkıda bulunmak,
  • Elektrik ve Elektroniğin hayatımızdaki yeri ve öneminin algılanması,
  • Öğrencilerin hayatta pratik yaparak iş hayatına hazırlanmasını sağlamak,
  • Yapılan teknik gezilerle öğrencilerin çalışma ortamı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve

süreçler hakkında bilgilendirmek,

  • Opsiyon Günleri ile 3. sınıf öğrencilerinin son senelerinde okumak istedikleri opsiyonu tanımalarını

sağlamak ve seçimlerinde bilgilendirerek rehber olmak,

  • Düzenlenen fuarlarla ve proje yarışmalarıyla öğrencilerin emek vererek oluşturdukları projelerini

sunmalarına ve fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlamak başlıca ana hedefleridir.

Kısacası Elektrik-Elektronik Proje Grubu özelde Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine genelde

ise tüm öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliğini tanıtır ve süreçlerini açıklar. Verilen eğitimler,

düzenlenen projeler, fuarlar ve yarışmalar ile onları iş hayatına en iyi şekilde hazırlamak amacıyla

çalışmalarını yürütür.

 

Mahir AKDEMİR
EEPG Koordinatörü
EE #2